Nền kinh tế chia sẻ: Sự kết thúc của việt làm, và sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản dựa trên đám đông

Tác Giả: Sundararajan, Arun
Năm XB: 2018
Nhà XB: Trẻ
Chủ Đề: Kinh tế vĩ mô
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Phân tích, giải thích những nguyên nhân căn bản, sự trỗi dậy của kinh tế chia sẻ và hệ quả tác động lên kinh tế, luật pháp, lực lượng lao động qua những nghiên cứu sâu, rộng của tác giả từ nhiều hãng tên tuổi: Airbnb, Lyft, Uber, Etsy, TaskRabbit

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn