Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu

Tác Giả: TS. Hoàng Thế Anh
Năm XB: 2013
Nhà XB: Từ điển Bách Khoa
Chủ Đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Cuốn sách đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế từ những kinh nghiệm của Trung Quốc hiện nay

Cuốn sách “Đầu tư công: Thực trạng và tái cơ cấu” do TS. Hoàng Thế Anh làm chủ biên nhằm phân tích 4 cơ sở chính. Thứ nhất, phát triển kinh tế và cải cách theo hướng thị trường lôi kéo sự phát triển xã hội ở Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI gồm cơ cấu dân số và gia đình; thay đổi về cơ cấu tổ chức xã hội; thay đổi về cơ cấu việc làm, cơ cấu phân phối thu nhập và cơ cấu tiêu dùng; thay đổi về cơ cấu phân tầng xã hội; thay đổi về cơ cấu vùng miền; thay đổi về cơ cấu thành thị và nông thôn. Thứ hai, nhân tố chính trị, chính sách phát triển và quản lý xã hội nhằm giữ ổn định và phát triển xã hội của Trung Quốc. Thứ ba, chính sách dân tộc duy trì sự ổn định xã hội. Thứ tư, những vấn đề bất ổn trong xã hội Trung Quốc 10 năm đầu thế kỷ XXI. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng tập trung phân tích những nhân tố tác động đến xã hội Trung Quốc giai đoạn 2011-2020; dự báo về xu hướng phát triển xã hội Trung Quốc trong giai đoạn này; dự báo về lĩnh vực quản lý xã hội của Trung Quốc giai đoạn 2011-2020 cũng như xu thế thay đổi kết cấu xã hội của Việt Nam trong những năm tới về cơ cấu dân số, cơ cấu gia đình; về cơ cấu việc làm, cơ cấu phân phối thu nhập và cơ cấu tiêu dùng; về cơ cấu phân tầng xã hội; về cơ cấu thành thị - nông thôn.

Trong nội dung cuốn sách, việc nghiên cứu, đánh giá về sự phát triển xã hội Trung Quốc còn được tiếp cận từ góc độ cải cách phát triển tạo nên sự thay đổi xã hội ở Trung Quốc, xã hội chịu ảnh hưởng của hội nhập quốc tế, thay đổi tư duy chính sách, cải cách chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, nội bộ dân tộc. Cuốn sách đã cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn đọc, nhất là đối với các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam trong việc giải quyết những vấn đề xã hội đang đặt ra trong quá trình hội nhập khu vực và hội nhập quốc tế từ những kinh nghiệm của Trung Quốc hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu. Ấn phẩm gồm 351 trang, do Nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa xuất bản và giữ bản quyền. Cuốn sách được phát hành năm 2013 với ngôn ngữ tiếng Việt. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn