Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa – Một nghiên cứu thực nghiệm tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh

Tác Giả: Trương Quang Thông
Năm XB: 2010
Nhà XB: Tài Chính
Chủ Đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” do TS. Trương Quang Thông làm chủ biên giúp hiểu rõ bản chất công việc, các phẩm chất cần hội tụ đủ của nhà lãnh đạo hiệu quả.

Cuốn sách “Tài trợ tín dụng ngân hàng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa” do TS. Trương Quang Thông làm chủ biên giúp hiểu rõ bản chất công việc, các phẩm chất cần hội tụ đủ của nhà lãnh đạo hiệu quả. Qua đó, cung cấp cho bạn đọc kiến thức cũng như thực tiễn lãnh đạo trong khu vực công, ở các cấp độ vĩ mô và vi mô, trong điều kiện Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu.

Trong điều kiện thế giới phẳng và ngày càng thay đổi, lãnh đạo đã và đang có tác động cả tích cực và tiêu cực tới các quốc gia. Vấn đề đặt ra cho các lãnh đạo tầm quốc gia cũng như lãnh đạo địa phương, lãnh đạo khu vực công là cần có cái đầu “lạnh” và trái tim “nóng” trong tiếp nhận các tác động tích cực để đưa quốc gia, dân tộc, địa phương, khu vực công tiến lên. Khu vực công Việt Nam hiện tại đang gặp phải nhiều khó khăn trong việc tìm ra các giải pháp tổng thể và cụ thể để phát triển khu vực công, cải cách tổ chức và nâng cao năng lực của cán bộ, công chức; trong đó, vai trò của lãnh đạo trong khu vực công là rất quan trọng.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà quản lý và bạn đọc quan tâm. Cuốn sách này gồm 124 trang, do Nhà xuất bản Tài chính phát hành năm 2010. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

         

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn