Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam

Tác Giả: của GS. TS. Lê Hữu Nghĩa, TS. Lê Văn Chiến
Năm XB: 2014
Nhà XB: Chính trị quốc gia
Chủ Đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam” cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài, kinh nghiệm thu hút FDI ở các nước Châu Á nhưTrung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan; phân tích thực trạng đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua

 

Cuốn sách “Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam” của GS. TS. Lê Hữu Nghĩa và TS. Lê Văn Chiến  cung cấp cho độc giả những kiến thức cơ bản về đầu tư trực tiếp nước ngoài, kinh nghiệm thu hút FDI ở các nước Châu Á nhưTrung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan; phân tích thực trạng đầu tư nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua; từ đó thấy được những tác động của nó đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam, để có những giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. Nội dung cuốn sách gồm 4 chương : (i) Cơ sở lý luận và thực tiễn của đầu tư trực tiếp nước ngoài; (ii) Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam trong những năm qua; (iii) Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất lao động và trình độ công nghệ của Việt Nam; (iv) Kết luận và những kiến nghị chính sách

Thông qua cách trình bày khoa học và cách thể hiện dễ hiểu, sách giúp người đọc hiểu rõ về những tác động của việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam. Sách dày 192 trangdo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2014 sẽ là tài liệu hữu ích cho các chuyên gia, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và những ai quan tâm tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu, vui lòng liên hệ với Tủ sách Hội nhập - Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ website http://hoinhap.org.vn để được hướng dẫn thủ tục mượn tài liệu. 

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn