Investing in ASEAN

Tác Giả: ASEAN
Năm XB: 2012
Nhà XB: ASEAN
Chủ Đề: Đầu tư
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Investing in ASEAN (2012-2013)” do tổ chức ASEAN phát hành đã cung cấp các phân tích về cơ hội đầu tư vào ASEAN cũng như đưa ra các đánh giá của các chuyên gia hàng đầu về tầm quan trọng của từng lĩnh vực ngành nghề trong công cuộc hội nhập toàn diện của khu vực.

 

Cuốn sách “Investing in ASEAN (2012-2013)” do tổ chức ASEAN phát hành đã cung cấp các phân tích về cơ hội đầu tư vào ASEAN cũng như đưa ra các đánh giá của các chuyên gia hàng đầu về tầm quan trọng của từng lĩnh vực ngành nghề trong công cuộc hội nhập toàn diện của khu vực. Hầu hết tất cả các lĩnh vực quan trọng trong ASEAN đều được dự đoán về khả năng phát triển trong tương lai, chẳng hạn như lĩnh vực năng lượng sẽ bắt đầu mở rộng khi ASEAN cần nhiều năng lượng hơn để phục vụ cho sự phát triển ngày càng tăng của mình; hay các ngành công nghiệp, khai mỏ cũng sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, trong khi ngành vận tải cũng cần phải được tập trung đầu tư vì đây là một trong những lĩnh vực mấu chốt để thúc đẩy sự hội nhập của ASEAN….

 Bên cạnh đó, quyển sách còn cung cấp thông tin tổng quát về từng thành viên của ASEAN, cùng với các địa chỉ liên hệ hữu ích cho các nhà đầu tư. Cuốn sách là tài liệu rất hữu ích cho các doanh nghiệp, giới sinh viên, hoặc bất cứ ai quan tâm đến khu vực ASEAN cùng các cơ hội từ việc hội nhập khu vực ASEAN mang lại. Ấn phẩm này gồm 115 trang, do ASEAN giữ bản quyền và phát hành năm 2012 với ngôn ngữ tiếng Anh. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.                        

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn