Sổ tay doanh nghiệp – APEC và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm

Tác Giả: Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế
Năm XB: 2010
Nhà XB: Văn hóa Thông tin
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Sổ tay doanh nghiệp – APEC và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm do Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế biên soạn trình bày những nội dung cơ bản, cụ thể và có hệ thống về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC)

Sổ tay doanh nghiệp – APEC và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm do Văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế biên soạn trình bày những nội dung cơ bản, cụ thể và có hệ thống về Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (APEC) để giúp các doanh nghiệp thâm nhập tốt nhất vào nền kinh tế thành viên APEC.

Thông qua cách trình bày khoa học và logic, sổ tay sẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng tìm thấy những thông tin hữu ích về thị trường, các chính sách kinh tế thương mại của APEC. Sổ tay 272 trang do Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin xuất bản sẽ là tài liệu hữu ích cho các doanh nhân, các nhà nghiên cứu và bạn đọc quan tâm về các vấn đề hội nhập. Bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu, vui lòng liên hệ với Tủ sách Hội nhập - Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ website http://hoinhap.org.vn để được hướng dẫn thủ tục mượn tài liệu.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn