The World Trade Organization – Law, Practice, and Policy

Tác Giả: Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum và Petros C. Mavroidis.
Năm XB: 2006
Nhà XB: Oxford
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo chính quyền các cấp, các chủ doanh nghiệp

Cuốn sách “The World Trade Organization – Law, Practice, and Policy” (tạm dịch Tổ chức Thương mại Thế giới – Luật định, Thực tiễn, và Chính sách) được biên soạn bởi nhóm chuyên gia luật của WTO Mitsuo Matsushita, Thomas J. Schoenbaum và Petros C. Mavroidis.

Các tác giả bắt đầu với luật pháp chế của WTO (chẳng hạn như các nguồn luật và các biện pháp của hệ thống giải quyết tranh chấp), sau đó giải quyết các nghĩa vụ mang tính nội dung chủ yếu của cơ chế WTO (bao gồm thuế quan, hạn ngạch, và MFN). Sau đó, các tác giả chuyển sang xem xét các vấn đề về thương mại không công bằng, thỏa thuận thương mại khu vực và các nước đang phát triển. Phần cuối cùng của cuốn sách đề cập đến phương thức giải quyết những hậu quả của toàn cầu hóa: đầu tiên là tự do thương mại được xem là không tương thích với bảo vệ môi trường, thứ hai là luật WTO đang phải đối mặt với cơ chế pháp lý chi phối các vấn đề cạnh tranh và sở hữu trí tuệ.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo chính quyền các cấp, các chủ doanh nghiệp. Ấn phẩm này gồm 989 trang, do nhà xuất bản Oxford xuất bản và giữ bản quyền. Cuốn sách được phát hành năm 2006 với ngôn ngữ tiếng Anh. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn