Những kiến thức cơ bản về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế

Tác Giả: Viện kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Năm XB: 2004
Nhà XB: Viện kinh tế Tp. Hồ Chí Minh
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Những kiến thức cơ bản về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” nhằm trang bị kịp thời cho các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và nhân dân hiểu được những nội dung cơ bản về chủ trương, chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của Tp. Hồ Chí Minh, về các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực, về các hiệp định hợp tác kinh tế song phương và đa phương.

 

Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là một bộ phận quan trọng của đường lối kinh tế đối ngoại và chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế nước ta. Là trung tâm kinh tế lớn của khu vực phía Nam cũng như của cả nước, Tp. Hồ Chí Minh đã đề ra chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ Chính Trị và chương trình hành động của Chính phủ về chủ trương hội nhập.

Cuốn sách “Những kiến thức cơ bản về chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” do Viện kinh tế Tp. Hồ Chí Minh biên soạn bao gồm các nội dung cần thiết nhằm trang bị kịp thời cho các doanh nghiệp, các cơ quan Nhà nước và nhân dân hiểu được những nội dung cơ bản về chủ trương, chương trình hội nhập kinh tế quốc tế của Tp. Hồ Chí Minh, về các tổ chức kinh tế thế giới và khu vực, về các hiệp định hợp tác kinh tế song phương và đa phương  mà nước ta đang tham gia; về thời cơ và thách thức, khó khăn của nước ta trong quá trình hội nhập và những hiểu biết cần thiết cho các doanh nghiệp cần nắm vững để chủ động tham gia hội nhập kinh tế quốc tế một cách có hiệu quả.

Sách dày 456  trang, do Viện Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh phát hành năm 2004 với ngôn ngữ tiếng Việt. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn