Ấn phẩm “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU về Minh bạch hóa” được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với các phân tích về mức độ tương thích giữa pháp luật Việt Nam với các cam kết trong EVFTA từ góc độ của doanh nghiệp.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 823
 • Nhan Đề : Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU về Minh bạch hóa
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : VCCI
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2016
 • Nhà XB : Công thương
 • Mô tả ngắn : Ấn phẩm “Rà soát pháp luật Việt Nam với các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU về Minh bạch hóa” được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện với các phân tích về mức độ tương thích giữa pháp luật Việt Nam với các cam kết trong EVFTA từ góc độ của doanh nghiệp.

Cuốn sách “Tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do” do Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế biên soạn nhằm cung cấp thông tin tương đối chi tiết và đầy đủ về tổ chức thương mại thế giới (WTO) cùng các cam kết đa phương mà Việt Nam đã ký kết khi tham gia tổ chức này. 

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 818
 • Nhan Đề : Tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2015
 • Nhà XB : Công thương
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Tổng quan về tổ chức thương mại thế giới và các hiệp định thương mại tự do” do Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế biên soạn nhằm cung cấp thông tin tương đối chi tiết và đầy đủ về tổ chức thương mại thế giới (WTO) cùng các cam kết đa phương mà Việt Nam đã ký kết khi tham gia tổ chức này.

Cuốn sách “ Việt Nam sẵn sàng gia nhập tổ chức thương mại thế giới (wto)” do Ngân hàng Thế giới và Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đồng làm chủ biên.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 633
 • Nhan Đề : Việt Nam sẵn sàng gia nhập tổ chức thương mại thế giới ( WTO)
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2004
 • Nhà XB : Khoa học xã hội
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “ Việt Nam sẵn sàng gia nhập tổ chức thương mại thế giới (wto)” do Ngân hàng Thế giới và Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia đồng làm chủ biên.

Cuốn sách “ WTO thuận lợi và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam ” do Nguyễn Thuỷ Nguyên làm chủ biên. Cuốn sách tập trung phân tích cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, những thuận lợi và thách thức cho doanh nghiệp khi gia nhập WTO. 

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 622
 • Nhan Đề : WTO thuận lợi và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam
 • Chủ Đề : Quan hệ kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Nguyễn Thuỷ Nguyên
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2006
 • Nhà XB : Lao động - Xã hội
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “ WTO thuận lợi và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam ” do Nguyễn Thuỷ Nguyên làm chủ biên. Cuốn sách tập trung phân tích cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn, những thuận lợi và thách thức cho doanh nghiệp khi gia nhập WTO.

Cuốn sách “ Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam một năm sau gia nhập WTO ” do Trường đại học Ngân hàng TP.HCM làm chủ biên. Cuốn sách cung cấp thông tin về tốc độ phát triển của nền kinh tế ở mức cao của hệ thống ngân hàng và các ngành hàng khác. 

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 620
 • Nhan Đề : Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam một năm sau gia nhập WTO
 • Chủ Đề : Tài chính
 • Tác Giả : Trường Đại học Ngân hàng
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2008
 • Nhà XB : Thống kê
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “ Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam một năm sau gia nhập WTO ” do Trường đại học Ngân hàng TP.HCM làm chủ biên. Cuốn sách cung cấp thông tin về tốc độ phát triển của nền kinh tế ở mức cao của hệ thống ngân hàng và các ngành hàng khác.
Đăng tại Sách Tài chính

Cuốn sách “Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises” do Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng 10 năm 2012. Bằngcách khảo sát, đo lường, thống kê với nhiều biểu đồ, bảng biểu minh chứng cho nhận định đưa ra, Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng môi trường kinh doanh của 185 nền kinh tế thế giới ở 10 tiêu chí quan trọng.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0597.A
 • Nhan Đề : Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises
 • Chủ Đề : Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Tác Giả : World Bank
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Năm XB : 2012
 • Nhà XB : World Bank
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium –Size Enterprises” do Ngân hàng Thế giới phát hành vào tháng 10 năm 2012. Bằng cách khảo sát, đo lường, thống kê với nhiều biểu đồ, bảng biểu minh chứng cho nhận định đưa ra, Ngân hàng Thế giới đã xếp hạng môi trường kinh doanh của 185 nền kinh tế thế giới ở 10 tiêu chí quan trọng.

Cuốn sách “ WTO: Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới” do Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO làm chủ biên. Cuốn sách tổng hợp tài liệu các thông tin quan trọng toàn bộ các hiệp định và  quy định ràng buộc phức tạp mà WTO bắt buộc Việt Nam phải tuân thủ theo.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0519.B
 • Nhan Đề : WTO: Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Nhà xuất bản Lao động - Xã hội
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2007
 • Nhà XB : Lao động - Xã hội
 • Mô tả ngắn : Cuốn sách “ WTO: Văn kiện Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới” do Ban công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO làm chủ biên. Cuốn sách tổng hợp tài liệu các thông tin quan trọng toàn bộ các hiệp định và quy định ràng buộc phức tạp mà WTO bắt buộc Việt Nam phải tuân thủ theo.

“Ngưỡng cửa nhìn ra tân thế giới” của tác giả Alain Vandenborre là cuốn sách tập trung phân tích các chính sách, đường lối về kinh tế và đối ngoại cơ bản của 3 quốc gia trên, thông qua những dẫn chứng đầy sinh động; là những bài học quý giá dành cho những nhà hoạch định kinh tế, những doanh nhân và những độc giả quan tâm.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 738
 • Nhan Đề : Ngưỡng cửa nhìn ra Tân Thế giới: Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Alain Vandenborre
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2008
 • Nhà XB : Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa
 • Mô tả ngắn : “Ngưỡng cửa nhìn ra tân thế giới” của tác giả Alain Vandenborre là cuốn sách tập trung phân tích các chính sách, đường lối về kinh tế và đối ngoại cơ bản của 3 quốc gia trên, thông qua những dẫn chứng đầy sinh động; là những bài học quý giá dành cho những nhà hoạch định kinh tế, những doanh nhân và những độc giả quan tâm.

Cuốn Sách trắng mang tên “Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2013” được Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam xuất bản nhằm đề cập chi tiết và giải thích các vấn đề khác nhau hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0538-2.B
 • Nhan Đề : Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2013 (Eurocham)
 • Chủ Đề : Các tổ chức kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Eurocham
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2012
 • Nhà XB : EuroCham; Mutrap III
 • Mô tả ngắn : Cuốn Sách trắng mang tên “Các vấn đề thương mại, đầu tư và kiến nghị 2013” được Phòng Thương mại châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam xuất bản nhằm đề cập chi tiết và giải thích các vấn đề khác nhau hiện đang ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đã và đang tham gia vào rất nhiều các cuộc đàm phán chính sách thương mại đa phương, song phương, và khu vực để thiết lập và mở rộng quan hệ đối tác kinh tế thương mại, bảo vệ và phát triển lợi ích kinh tế của quốc gia.

Xuất phát từ bối cảnh đó, Văn phòng Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế đã xuất bản cuốn “Thuật ngữ trong đàm phán thương mại quốc tế”, nhằm giúp các cán bộ quản lý cũng như các nhà nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế và đàm phán kinh tế, thương mại quốc tế.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0440.B
 • Nhan Đề : Thuật ngữ trong đàm phán Thương mại Quốc tế
 • Chủ Đề : Vấn đề chung về TMQT
 • Tác Giả : UBQG về HTKTQT
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2010
 • Nhà XB : Đại học kinh tế quốc dân
 • Mô tả ngắn : “Thuật ngữ trong đàm phán thương mại quốc tế”, nhằm giúp các cán bộ quản lý cũng như các nhà nghiên cứu về hội nhập kinh tế quốc tế và đàm phán kinh tế, thương mại quốc tế.

Báo cáo quan hệ đối tác Việt Nam năm 2005 được nhà xuất bản Lao động Xã hội xuất bản năm 2005. Báo cáo là sản phẩm của nỗ lực tập thể và quan hệ đối tác ở Việt Nam với sự đóng góp của nhiều nhóm đối tác giữa Chính phủ - Nhà tài trợ - Tổ chức phi Chính phủ.

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0360.A
 • Nhan Đề : Quan hệ Đối tác – đưa lại thành quả: Báo cáo quan hệ đối tác Việt Nam năm 2005
 • Chủ Đề : Quan hệ kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : Báo cáo không chính thức tại Hội nghị Nhóm Tư vấn các Nhà Tài trợ cho Việt Nam
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2005
 • Nhà XB : Nhà xuất bản Lao động Xã hội
 • Mô tả ngắn : Báo cáo quan hệ đối tác Việt Nam năm 2005 được nhà xuất bản Lao động Xã hội xuất bản năm 2005. Báo cáo là sản phẩm của nỗ lực tập thể và quan hệ đối tác ở Việt Nam với sự đóng góp của nhiều nhóm đối tác giữa Chính phủ - Nhà tài trợ - Tổ chức phi Chính phủ.

Giáo trình đào tạo – Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực thi các cam kết của Việt Nam - WTO, hội nhập kinh tế quốc tế của TS Bùi Hữu Đạo, TS Phạm Thế Hưng và Luật gia Tô Hoài Nam là giáo trình giúp nâng cao nhận thức doanh nghiệp nhỏ và vừa để tận dụng các cơ hội và giảm thiểu các khó khăn trong việc tham gia WTO. Ngoài ra, giáo trình còn cung cấp các giải pháp triển khai và thực thi các cam kết của Việt Nam để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thông tin tóm tắt

 • Mã Sách : 0189.B
 • Nhan Đề : Giáo trình đào tạo – Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực thi các cam kết của Việt Nam- WTO, hội nhập kinh tế quốc tế
 • Chủ Đề : Quan hệ kinh tế quốc tế
 • Tác Giả : TS Bùi Hữu Đạo, TS Phạm Thế Hưng và Luật gia Tô Hoài Nam
 • Ngôn ngữ : Tiếng Việt
 • Năm XB : 2010
 • Nhà XB : Nhà xuất bản Công thương
 • Mô tả ngắn : Giáo trình đào tạo – Nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực thi các cam kết của Việt Nam - WTO, hội nhập kinh tế quốc tế của TS Bùi Hữu Đạo, TS Phạm Thế Hưng và Luật gia Tô Hoài Nam là giáo trình giúp nâng cao nhận thức doanh nghiệp nhỏ và vừa để tận dụng các cơ hội và giảm thiểu các khó khăn trong việc tham gia WTO. Ngoài ra, giáo trình còn cung cấp các giải pháp triển khai và thực thi các cam kết của Việt Nam để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Trang 1 trong 2 trang

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn