Các vấn đề toàn cầu, các tổ chức quốc tế và Việt Nam

Tác Giả: Tôn Nữ Thị Ninh và Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam
Năm XB: 1997
Nhà XB: Nhà xuất bản Trẻ
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Trong chính sách đối ngoại của một nước nhỏ hoặc nghèo, ngoại giao đa phương là môt phương thức hoạt động, một biện pháp và công cụ quan trọng. Cuốn sách “Các vấn đề toàn cầu, các tổ chức quốc tế và Việt Nam” sẽ giúp người đọc hiểu rõ cái “thần” trong chủ trương “làm bạn với tất cả các nước” của Việt Nam trong bối cảnh mở cửa và hội nhập đang diễn ra một cách sâu rộng trên toàn cầu.

Trong chính sách đối ngoại của một nước nhỏ hoặc nghèo, ngoại giao đa phương là môt phương thức hoạt động, một biện pháp và công cụ quan trọng. Cuốn sách “Các vấn đề toàn cầu, các tổ chức quốc tế và Việt Nam” sẽ giúp người đọc hiểu rõ cái “thần” trong chủ trương “làm bạn với tất cả các nước” của Việt Nam trong bối cảnh mở cửa và hội nhập đang diễn ra một cách sâu rộng trên toàn cầu.

            Cuốn sách trình bày một cách tương đối đầy đủ, có hệ thống về các tổ chức quốc tế, các vấn đề toàn cầu, các điều ước quốc tế và các hoạt động đa phương mà trong đó Việt Nam có mội quan hệ ngoại giao. Cuốn sách được cấu trúc gồm 6 phần: Phần 1 - giới thiệu về các thể chế đa phương Liên Hợp Quốc, Phong trào không liên kết…; Phần 2 - trình bày các vấn đề đa phương toàn cầu như phát triển, môi trường, nhân quyền, dân số, khủng bố; Phần 3 - giới thiệu một số điều ước và công cụ đa phương; Phần 4 - trình bày phương thức tổ chức và hoạt động của một số khuôn khổ đa phương; Phần 5 - đưa ra các dữ liệu về sự tham gia của Việt Nam vào hoạt động đa phương và Phần 6 là báo cáo “xóm giềng toàn cẩu của chúng ta” do Ủy ban Cai quản toàn cầu thực hiện.

Cuốn sách do bà Tôn Nữ Thị Ninh và Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam biên soạn - đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các độc giả quan tâm đến chính sách ngoại giao của đất nước cũng như các sinh viên ngành ngoại giao. Sách gồm 194 trang, do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 1997. Sách hiện đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập - Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn