Thông lệ tốt và hướng dẫn về quản lý các cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp Quốc gia về các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Hiệp định kiểm dịch vệ sinh động, thực vật (SPS) của WTO

Tác Giả: Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên MUTRAP II
Năm XB: 2006
Nhà XB: Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên MUTRAP II
Chủ Đề: Hiệp định Thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Thông lệ tốt và hướng dẫn về quản lý các cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp Quốc gia về các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Hiệp định kiểm dịch vệ sinh động, thực vật (SPS) của WTO” là cuốn cẩm nang nhằm thông tin cho các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương về cách thức vận hành, hoạt động các điểm hỏi đáp TBT và SPS để không đi ngược lại những cam kết và quy định của WTO trong các lĩnh vực có liên quan về biện pháp kiểm dịch vệ sinh động, thực vật và hàng rào kỹ thuật thương mại

 

Theo cam kết với WTO, Việt Nam có nghĩa vụ thực thi minh bạch hóa các quy định trong nước. Việt Nam cũng như các nước thành viên WTO được yêu cầu thành lập những điểm hỏi đáp liên quan đến các biện pháp SPS và TBT: (1) Một điểm hỏi đáp quốc gia chịu trách nhiệm trả lời các câu hỏi từ các nước thành viên khác và cung cấp các tài liệu về việc áp dụng các biện pháp này; (2) Một cơ quan thông báo quốc gia chịu trách nhiêm thông báo mọi thủ tục liên quan đến các biện pháp SPS và TBT sửa đổi hoặc mới ban hành.

Việc thành lập các điểm hỏi đáp quốc gia về hàng rào kỹ thuật thương mại – TBT và các biện pháp kiểm dịch vệ sinh động, thực vật SPS có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam. Dựa trên báo cáo của các chuyên gia trong nước và chuyên gia EU tham gia vào hoạt động TBT, SPS của Dự án Mutrap II cuốn sách “Thông lệ tốt và hướng dẫn về quản lý các cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp Quốc gia về các rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) và Hiệp định kiểm dịch vệ sinh động, thực vật (SPS) của WTO” được biên soạn với nội dung, nguồn tư liệu phong phú, đa dạng.

Cuốn sách là cuốn cẩm nang nhằm thông tin cho các cơ quan quản lý Trung ương và địa phương về cách thức vận hành, hoạt động các điểm hỏi đáp TBT và SPS để không đi ngược lại những cam kết và quy định của WTO trong các lĩnh vực có liên quan về biện pháp kiểm dịch vệ sinh động, thực vật và hàng rào kỹ thuật thương mại. Sách gồm 247 trang, do Dự án Hỗ trợ thương mại đa biên MUTRAP II phát hành năm 2006. Độc giả quan tâm có thể truy cập vào website http://hoinhap.org.vn Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM để được hướng dẫn mượn tài liệu. 

 

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn