A Handbook on the WTO TRIPS Agreement

Tác Giả: WTO
Năm XB: 2012
Nhà XB: WTO
Chủ Đề: Hiệp định Thương mại
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Nguồn trích: wto.org
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “A Handbook on the WTO TRIPS Agreement”tạm dịch (Sổ tay Hiệp định TRIPS của WTO) do Tổ chức Thương mại Thế giới phát hành nhằm mô tả bối cảnh lịch sử và pháp lý đối với Hiệp định TRIPS

Cuốn sách “A Handbook on the WTO TRIPS Agreement”tạm dịch (Sổ tay Hiệp định TRIPS của WTO) do Tổ chức Thương mại Thế giới phát hành nhằm mô tả bối cảnh lịch sử và pháp lý đối với Hiệp định TRIPS, vai trò của nó trong WTO và khuôn khổ thể chế và đánh giá các lĩnh vực sau: Những quy định chung và các nguyên tắc cơ bản; quyền tác giả và quyền liên quan; thương hiệu hàng hoá; chỉ dẫn địa lý; bằng sáng chế; kiểu dáng công nghiệp, thiết kế, thông tin bí mật và các hành vi chống cạnh tranh; thực thi quyền SHTT; giải quyết tranh chấp trong bối cảnh Hiệp định TRIPS; TRIPS và sức khỏe cộng đồng; và những vấn đề TRIPS hiện nay. Sổ tay cũng bao gồm một hướng dẫn các thông báo TRIPS của các thành viên WTO và mô tả làm thế nào để truy cập và sử dụng các tài liệu chính thức liên quan đến Hiệp định TRIPS và các vấn đề liên quan. Ngoài ra, cuốn sách còn bao gồm các văn bản pháp lý của Hiệp định TRIPS và các quy định có liên quan của Công ước WIPO, cũng như các văn kiện liên quan của WTO.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, sinh viên kinh tế và bạn đọc quan tâm. Cuốn sách này gồm 385 trang, do Tổ chức Thương mại Thế giới phát hành năm 2012 bằng ngôn ngữ Tiếng Anh. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn