Báo cáo nghiên cứu năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam

Tác Giả: Đậu Anh Tuấn; Phạm Ngọc Thạch; Nguyễn Ngọc Lan; Lê Thanh Hà; Nguyễn Lê Hà; Bùi Linh Chi
Năm XB: 2012
Nhà XB: Văn hoá Thông tin
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Báo cáo nghiên cứu năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam “ được tập thể tác giả phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam làm chủ biên.

Cuốn sách “Báo cáo nghiên cứu năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam “ được tập thể tác giả  phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam làm chủ biên. Nội dung cuốn sách  dựa trên khảo sát nhằm tập trung vào phân tích, đánh giá  năng lực của các hiệp hội , thực trạng  hoạt động, vai trò  của doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế đã tạo ra những thách thức , cơ hội  mà doanh nghiệp Việt Nam phải làm gì để đáp ứng nhu cầu cho hội viên tham gia để có thể trở thành đối tác trong tham vấn hoạch định chính sách  cho nhà nước Việt Nam. Với những câu hỏi về môi trường chính sách đã có tác động đối với doanh nghiệp như thế nào? Có giúp tăng cường hoặc làm giảm đi khả năng  và sức mạnh của hiệp hội không? Mối quan hệ giữa quản trị hiệp hội và hoạt động  hiệu quả của hiệp hội có đủ năng lực thực hiện các mục tiêu rộng lớn hơn trong việc điều tiết thị trường hiện nay  dựa vào bộ chỉ số đánh giá  giúp chúng ta thấy được điểm mạnh, điểm yếu, so sánh tổ chức  hoạt động giữa các hiệp hội nhằm đánh giá xác định các thực tiễn tốt nhất để phổ biến cho các hiệp hội .

          Đây là cuốn sách nghiên cứu  được Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam  xuất bản  ấn hành năm 2012 gồm 135 trang và được cấu thành trong 4 phần  với nhiều nội dung phong phú và bổ ích phù  hợp cho các nhà nghiên cứu , các công ty, hiệp hội  và  quý độc giả nào quan tâm đến việc tìm hiểu về thông tin, phương pháp các tác động  đến năng lực hoạt động hiệp hội DN tại Việt Nam . Sách hiện đang có tại tủ sách Hội nhập kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3- Điện thoại : 08-38205051 để được hướng dẫn chi tiết. 

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn