Vietnamese Enterprises Towards Global Competitiveness

Tác Giả: Frederick Nixson, Bernard Walters
Năm XB: 2010
Nhà XB: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc
Chủ Đề: Các tổ chức kinh tế quốc tế
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “Vietnamese Enterprises Towards Global Competitiveness” (tạm dịch Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới cạnh tranh toàn cầu) doFrederick Nixson và Bernard Walters biên soạn lần đầu tiên bàn luận về chỉ số cạnh tranh quốc gia được trích dẫn và sử dụng rộng rãi nhất, chỉ số cạnh tranh toàn cầu được tính bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Cuốn sách “Vietnamese Enterprises Towards Global Competitiveness” (tạm dịch Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới cạnh tranh toàn cầu) doFrederick Nixson và Bernard Walters biên soạn lần đầu tiên bàn luận về chỉ số cạnh tranh quốc gia được trích dẫn và sử dụng rộng rãi nhất, chỉ số cạnh tranh toàn cầu được tính bởi Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

            Các tác giả cho rằng khả năng cạnh tranh là một khái niệm không chính xác và chủ quan, thường khó khăn để giải thích nhưng nó vẫn là một điểm khởi đầu hữu ích để bắt đầu cho việc phân tích cạnh tranh quốc gia của Việt Nam và khả năng cạnh tranh sản xuất của các doanh nghiệp và các yếu tố để phát triển năng lực cạnh tranh.

Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp cũng như bạn đọc quan tâm. Cuốn sách này gồm 84 trang bằng ngôn ngữ Tiếng Anh,do Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự giúp đỡ của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc phát hànhnăm 2010. Sách đang có tại Tủ sách Hội nhập Kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO. Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO TP.HCM theo địa chỉ 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3 - Điện thoại: 08. 38205051 để được hướng dẫn chi tiết.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn