Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập

Tác Giả: Đặng Đức Thành (chủ biên)
Năm XB: 2010
Nhà XB: Thanh niên
Chủ Đề: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách là tập hợp các nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế, những người làm doanh nghiệp lâu năm, những chuyên gia xúc tiến thương mại sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

 

Doanh nghiệp Việt Nam đa phần được thành lập trong thời gian tương đối ngắn, chất lượng chưa đủ mạnh nhất là trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bốn vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp là vốn, công nghệ, nhân lực và quản trị doanh nghiệp cần phải được tập trung xây dựng. Giải quyết vấn đề nguồn vốn cho đơn vị như thế nào? Bằng phương pháp và hình thức ra sao để có thể nhanh chóng nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp? Vấn đề đổi mới công nghệ, cải tiến quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì mẫu mã, hạ giá thành và tạo ra được giá cạnh tranh trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp có những đối sách gì? Tất cả các vấn đề này sẽ được tìm thấy câu trả lời trong cuốn sách “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập” do Đặng Đức Thành chủ biên. Cuốn sách là tập hợp các nghiên cứu của các chuyên gia kinh tế, những người làm doanh nghiệp lâu năm, những chuyên gia xúc tiến thương mại sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho đội ngũ doanh nhân Việt Nam.

Tám bài học kinh nghiệm dành cho doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp cần đánh giá lại mô hình kinh doanh của mình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, chủ động khảo sát thị trường, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và triển khai các quyết định này, chú trọng làm mới phương thức quản trị rủi ro, nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp, củng cố lại niềm tin cho cổ đông và các bên liên quan thông qua việc nâng cao tính minh bạch trong hoạt động. Những vấn đề này sẽ được chia sẻ qua từng trang sách bằng những kinh nghiệm thực tiễn của nhóm tác giả. Sách gồm 110 trang do Nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2010 trong bộ sách kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Độc giả quan tâm có thể mượn sách tại Tủ sách Hội nhập – Trung tâm Hỗ trợ hội nhập theo địa chỉ website http://hoinhap.org.vn/

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn