Một đời quản trị

Tác Giả: Phan Văn Trường
Năm XB: 2017
Nhà XB: Trẻ
Chủ Đề: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nguồn trích: Không
Mô tả ngắn:
Đúc rút từ kinh nghiệm từng trải và bài học thực tế của tác giả - một doanh nhân tầm cỡ trên toàn cầu. Tách bạch giữa quản lý công việc và quản trị con người,hành xử chuyên nghiệp, quyết định sáng suốt của nhà lãnh đạo, và làm sao để doanh nghiệp trường tồn là những vấn đề quan trọng của hoạt động quản trị.

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn