Báo cáo phát triển Việt Nam 2006 : Kinh Doanh

Tác Giả: Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam
Năm XB: 2005
Nhà XB: Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam
Chủ Đề: Các vấn đề xã hội
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
:
Mô tả ngắn:
Cuốn sách “ Báo cáo phát triển việt Nam 2006 do các nhóm chuyên gia đồng làm chủ biên. Cuốn sách cung cấp thông tin về dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo, sáng kiến nâng cao năng lực cạnh tranh, tác động đánh giá môi trường, cũng như tác động của việc gia nhập tổ chức WTO

Cuốn sách “ Báo cáo phát triển việt Nam 2006 do các nhóm chuyên gia đồng làm chủ biên. Cuốn sách cung cấp thông tin về dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo, sáng kiến nâng cao năng lực cạnh tranh, tác động đánh giá môi trường, cũng như tác động của việc gia nhập tổ chức WTO. Phát triển kinh doanh nhằm góp phần giảm nghèo nhanh chóng ở Việt Nam, và cũng là chìa khoá để xây dựng xã hội phồn vinh với sự tham gia hưởng lợi của mọi người dân trong việc xây dựng giữa công bằng xã hội và phát triển kinh doanh vì đây chính là một trong những lợi thế chính của Việt Nam trong quá trình phát triển.

            Đây là cuốn sách được Trung tâm Thông tin Phát triển Việt Nam ấn hành  năm 2005 và được cấu thành trong 3 phần với nhiều nội dung phong phú và bổ ích phù  hợp cho các nhà nghiên cứu ,người làm luật, những nhà kinh doanh, cán bộ làm công tác hội nhập của Bộ, ngành , địa phương , sinh viên và  quý độc giả nào quan tâm đến việc tìm hiểu về thông tin. Sách hiện đang có tại tủ sách Hội nhập kinh tế quốc tế - Trung tâm WTO theo địa chỉ 149 Pasteur, P6, Q3- Điện thoại : 08-38205051 để được hướng dẫn chi tiết. 

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn