PLAN OF ACTION TO IMPLEMENT THE NUREMBERG DECLARATION ON AN EU-ASEAN ENHANCED PARTNERSHIP

Nhan Đề: PLAN OF ACTION TO IMPLEMENT THE NUREMBERG DECLARATION ON AN EU-ASEAN ENHANCED PARTNERSHIP
Tác Giả: Asean-EU
Năm XB: 2007
Nguồn Trích: asean.org
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chủ Đề: Quan hệ kinh tế quốc tế
NXB: Asean-EU
Tải về file đính kèm:

PLAN OF ACTION TO IMPLEMENT THE NUREMBERG DECLARATION ON AN EU-ASEAN ENHANCED PARTNERSHIP

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn