Mã TL Nhan đề T.giả T.gian Chủ đề Chi tiết
Plan_Asean-EU

PLAN OF ACTION TO IMPLEMENT THE NUREMBERG DECLARATION ON AN EU-ASEAN ENHANCED PARTNERSHIP

Asean-EU 2007 Quan hệ kinh tế quốc tế
dialog_AseAus

Overview of ASEAN-Australia Dialogue Relations

Asean-Australia 2006 Quan hệ kinh tế quốc tế
memorandum_AAECP

Memorandum of Understanding Between the Government of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and The Government of Australia on the ASEAN-Australia Economic Cooperation Programme (AAECP)

AANZ 1994 Quan hệ kinh tế quốc tế
AKFTA_Viet

Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA)

Tóm tắt các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) 2008 Khác
Dialog-aseko

ASEAN-REPUBLIC OF KOREA DIALOGUE RELATIONS

Asean-Korea 2005 Các tổ chức kinh tế quốc tế
dialog_aseja

ASEAN-JAPAN DIALOGUE RELATIONS

ASEAN-JAPAN 2008 Quan hệ kinh tế quốc tế
intro_dialogAseJa

Đối thoại ASEAN - Nhật Bản

ASEAN - Nhật Bản 2008 Quan hệ kinh tế quốc tế
DIALOGUE_AseanIndia

ASEAN-INDIA DIALOGUE RELATIONS

Asean-India 2015 Quan hệ kinh tế quốc tế
Dialogue_Asean_China

ASEAN-CHINA DIALOGUE RELATIONS

ASEAN-China 2006 Quan hệ kinh tế quốc tế

Thư viện Hội nhập quốc tế
(trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển)
Địa chỉ: 149 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38205051 - Fax: (08) 39325669
Email: hcc@wto.org.vn