Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Phân tích - Bình luậnHội nhập kinh tế quốc tếSáng kiến Vành đai và Con đường phải đồng bộ với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu – hướng dẫn từ chính phủ

Sáng kiến Vành đai và Con đường phải đồng bộ với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu – hướng dẫn từ chính phủ

20220503 JakartaBandung high speed railway Belt and road Xu Qin Alamy 2J57EK4 1024x683Tài liệu mới công bố của chính quyền Trung Quốc đã thiết lập sự đồng bộ cũng như khung thời gian cụ thể cho hoạt động đầu tư nước ngoài của quốc gia hơn 1 tỷ dân trên cơ sở Hiệp định Paris, với tầm mức vượt xa những “Hướng dẫn” được công bố trước đây.

Vào ngày 28/3, Trung Quốc đã công bố một tài liệu mới nhấn mạnh đến việc xanh hóa các dự án thuộc Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI). Đây là tài liệu thứ 3 về vấn đề này trong vòng chưa đầy 1 năm nên nhiều bên liên quan có thể chưa nắm rõ nội dung được đề cập.

Tài liệu mới có tên “Quan điểm trong hợp tác thúc đẩy phát triển xanh hình thành khung Sáng kiến Vành đai và Con đường” – do Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia, Bộ Ngoại giao, Bộ Môi trường, môi sinh và Bộ Thương mại phối hợp ban hành.

Đối với chúng tôi, có 3 vấn đề nổi bật, khác biệt trong tài liệu mới so với những văn bản trước đây (được công bố hồi tháng 7/2021 và tháng 1/2022)

 • Thứ nhất, BRI phải tương thích với Hiệp định Paris và Trung Quốc “sẽ thúc đẩy triển khai đầy đủ nội dung các Thỏa thuận UNFCCC và Paris giữa các bên tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường”, đặc biệt là hỗ trợ chuyển đổi năng lượng và vận chuyển xanh, sạch
 • Trách nhiệm môi trường của các doanh nghiệp xứ Trung sẽ được “quy định”, theo đó bộ quy tắc chung áp dụng với từng ngành sẽ được kết hợp với hệ thống quy định do chính phủ ban hành
 • Khung thời gian nhằm hình thành một BRI xanh sẽ được “thiết lập cơ bản” vào năm 2030, trong khi đó, vào năm 2050, hoạt động ngăn ngừa những nguy cơ đối với môi trường phát sinh từ các dự án BRI sẽ được cải thiện đáng kể.

Ngôn từ được sử dụng trong tài liệu đã nêu về vấn đề tương thích với Hiệp định Paris cũng như hệ thống năng lượng xanh rất đáng chú ý. Theo chúng tôi, điều này đồng nghĩa rằng các dự án BRI được lựa chọn và tạo lập trong tương lai phải đảm bảo đồng bộ với mục tiêu giữ nhiệt độ Trái đất không quá 2oC vào cuối thế kỷ này.

Tuyên bố đã nêu vượt xa cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 9/2021, theo đó, Trung Quốc sẽ chấm dứt tài trợ cho những dự án điện than ở nước ngoài – chỉ dấu cho thấy nước này sẽ đánh giá cẩn trọng hơn các dự án có mức độ phát thải cao. Tác động từ thay đổi đã nêu là rất tích cực: Liên Hợp Quốc vừa công bố một báo cáo khoa học cho thấy thế giới phải nhanh chóng “hành động ngay bây giờ hoặc không bao giờ” nếu không, nhiệt độ hành tinh có thể tăng thêm 3oC với những hậu quả thảm khốc.

Trong bối cảnh tình hình địa chính trị rối loạn hiện nay, có thể chắc chắn rằng, Trung Quốc sẽ không đi ngược lại những cam kết của họ liên quan đến xanh hóa các dự án BRI. Văn bản này có phạm vi cam kết khá rộng, không những bao hàm vấn đề môi trường mà còn đề cập đến việc phát triển những dự án hạ tầng “xanh” trong lĩnh vực năng lượng, giao thông, công nghiệp, chế tạo cũng như cung ứng tài chính cho các hoạt động môi trường đồng thời tăng cường phối hợp trong xây dựng tiêu chuẩn áp dụng tại các dự án BRI.

Có thể nói “Quan điểm” mới của chính quyền Trung Quốc về BRI không có giá trị pháp lý cũng như không thể mở đường cho sự can thiệp của Tòa án nhưng thực chất tài liệu đã nêu đã vạch ra đường hướng cho các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp nhà nước, tư nhân cùng các tổ chức tài chính triển khai những dự án thuộc chương trình BRI.

Văn bản mới cũng có dạng thức khác biệt với 2 tài liệu trước đây. Khác với tiêu đề “Hướng dẫn”, tài liệu mới được đặt tên “Quan điểm” với nội dung tập trung chuyên sâu và đề cập đến giải pháp đối với những vấn đề vướng mắc. Đây là văn bản có tính định hướng, theo sau đó sẽ là những quy định hướng dẫn thi hành chi tiết hơn. Với tín hiệu về sự thay đổi định hướng chính sách liên tực phát đi từ phía Chủ tịch Tập Cận Bình và những lãnh đạo khác, chúng tôi hy vọng các bên liên quan bao gồm các nhà phát triển dự án và thể chế tài chính cần nghiên cứu kỹ văn tài liệu nói trên.

Văn bản mới ban hành được xây dựng trên nền tảng các nghiên cứu về kỹ thuật do Liên hiệp Phát triển xanh quốc tế (BRIGC) - một tổ chức trực thuộc Bộ Môi trường, môi sinh có nhiệm vụ nghiên cứu các hoạt động bảo vệ môi trường, giảm phát thải tại những công trình thuộc dự án BRI

Chúng tôi hiện đang làm việc với các đối tác nhằm hỗ trợ BRIGC phát triển một “hệ thống hướng dẫn” nhằm xanh hóa các dự án BRI, qua đó, giúp tránh và giảm nhẹ tác động của môi trường đến vòng đời của dự án. Những công trình được đánh giá sẽ gây tác động lớn đến môi trường hoặc khí hậu sẽ được phân loại là “đỏ”, ngược lại các công trình không gây tác động hoặc có lợi cho môi sinh sẽ được phân loại “vàng” hoặc “xanh. Có thể nói, những nội dung đề cập đến vấn đề môi trường nêu trong 3 văn bản gần đây là sản phẩm trí tuệ của BRIGC cũng như Hội đồng Trung Quốc về hợp tác quốc tế đối với môi trường và phát triển.

Phân tích dưới đây là mội vài ký kiến đối với tài liệu với tiêu đề “Quan điểm” mới được ban hành

Các dự án điện than

Điều 14 của của văn bản trên chắc chắn là yếu tố mà các bên liên quan cần quan nhất, theo đó, nội dung điều khoản này có thể được diễn giải là cam kết của Chủ tịch Tập không cung ứng hỗ trợ cho bất kỳ dự án điện than nào ở nước ngoài trong tương lai.

Ngoài việc cấm hỗ trợ cho những dự án mới, văn bản mới nhất cũng hướng dẫn rõ rằng “…cần xúc tiến cẩn trọng với những dự án đang trong qua trình xây dựng”. Trên cơ sở chỉ đạo chung, đang có nhiều tranh luận về việc sẽ ứng xử ra sao với những công trình đang triển khai hoặc định nghĩa thế nào là “dự án mới” trong tổng thể chương trình BRI. Nội dung của tài liệu nhìn chung định hướng tất cả dự án chưa bắt đầu xây dựng sẽ không tiếp tục xúc tiến ngay cả khi những công trình này đang trong giai đoạn chuẩn bị thiết kế và lên phương án tài chính, ví dụ như dự án Gwadar tại Pakistan.

Tài liệu mới nhất cũng đề cập đến việc “thúc đẩy sự chuyển đổi xanh, phát thải thấp đối với các dự án điện than đã được xây dựng”. Bên cạnh đó, nội dung của văn bản còn ủng hộ cải thiện công nghệ các nhà điện than hiện hữu, ví dụ như khiến chúng bớt ô nhiễm, tăng tính hiệu quả hoặc lắp đặt thêm công nghệ cất giữ, và xử lý các-bon. Có thể nói, những hướng dẫn như đã nêu một mặt có thể mang lại nhiều thay đổi tích cực, mặt khác đang khiến vòng đời tồn tại của các dự án điện than dài thêm. Từ góc nhìn khí hậu, nâng công suất dự án cũng tương tự việc xây thêm nhà máy điện mới, do vậy, cũng cần phải bị hạn chế.

Mục tiêu đối với năm 2025 và năm 2030

Mốc mục tiêu năm 2025 và 2030 cũng được đề cập trong văn bản nêu trên. Mặc dù vẫn còn khá mơ hồ, nội dung của tài liệu nêu rõ tính cấp thiết nhằm đạt những mục tiêu đặt ra. “Quan điểm” nhấn mạnh, vào năm 2025, Trung Quốc muốn chứng kiến bước tiến thực chất hướng tới một chương trình BRI xanh được công nhận bởi tất cả bên liên quan cũng như đạt được sự phối hợp thực chất trong việc xây dựng những công trình thân thiện với môi trường từ các lĩnh vực như năng lượng, giao thông đến cung ứng tài chính. Ngoài ra, để giúp các dự án thuộc chương trình BRI được cải thiện mãnh mẽ theo hướng xanh hóa, hoạt động nâng cao năng lực thực thi giữa các quốc gia thành viên cũng cần được chú trọng.

Vào năm 2030 mục tiêu đưa ra là “việc phát triển BRI trên cơ sở thân thiện với môi trường được thiết lập về cơ bản” với một hệ thống ngăn ngừa và kiểm soát rủi ro hoàn thiện.

Tài liệu do BRIGC ban hành vào tháng 10/2021 với tên gọi Hướng dẫn áp dụng cho Phát triển xanh khẳng định “các thiết chế tài chính và doanh nghiệp được khuyến khích không đề xuất những dự án thuộc danh mục “đỏ”, đồng thời loại bỏ dần những công trình được xếp loại “đỏ” thông qua việc tập trung đầu tư vào các công trình có dòng đời dài. Số liệu đi kèm trong văn bản nhấn mạnh đến năm 2030, những dự án xếp loại “đỏ” sẽ bị loại khỏi danh mục đầu tư và không còn nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào

Phạm vi của “Quan điểm”

Tài liệu này đưa ra một phạm vi khá rộng những lĩnh vực được đánh giá là phù hợp để triển khai phát triển xanh bao gồm: hạ tầng, năng lượng, giao thông, công nghiệp và thương mại. Trong đó, hợp tác trong cung ứng tài chính, công nghệ và tiêu chuẩn xanh được nhấn mạnh. Bên cạnh đó, giảm tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu cũng được xác định là những lĩnh vực trọng tâm

 • Hạ tầng xanh: các doanh nghiệp cần cẩn trọng lựa chọn những địa điểm và cách thức để giảm tác động đến giảm tác động của các dự án đối với nguồn nguyên liệu tự nhiên, cũng như những vùng nhạy cảm về môi trường. Ngoài ra, các bên liên quan cũng nên cải thiện hoạt động bảo vệ môi trường, giảm thiểu các-bon trong suốt vòng đời dự án từ giai đoạn xây dựng đến bảo trì công trình
 • Năng lượng xanh: sự quan tâm nên tập trung vào những nguyên, nhiên liệu phi hóa thạch có chi phí thấp, hiệu suất cao, công nghệ hạt nhân, mạng lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng, thu hồi, lưu trữ, và sử dụng các-bon.
 • Vận chuyển xanh: thúc đẩy vận chuyển các-bon thấp, phương tiện vận chuyển mới sử dụng năng lượng sạch, cũng như khuyến khích doanh nghiệp tham gia nâng cấp đường sắt chạy điện, phát triển vận chuyển đa phương thức và logistics xanh.
 • Công nghiệp xanh: khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, ví dụ, vào công nghiệp năng lượng tái tạo, phương tiện vận chuyển sử dụng năng lượng mới, đồng thời thiết lập quỹ đầu tư nước ngoài nhằm hỗ trợ phát triển công nghiệp tại những quốc gia BRI.
 • Thương mại xanh: mở rộng xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.
 • Tài chính xanh: tận dụng các khung hợp tác đa phương như Liên Hợp Quốc và G20 nhằm thúc đẩy phát triển cũng như đảm bảo thực thi bộ hướng dẫn tự nguyện về dự án xanh. Theo đó, các dự án nên phối hợp với nhiều thể chế tài chính – vốn đã xây dựng những tiêu chuẩn môi trường riêng, cũng như khuyến khích những thiết chế này áp dụng Khung nguyên tắc về đầu tư xanh đối với chương trình Vành đai và Con đường. Một mặt, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc được khuyến khích tiến hành đầu tư tài chính xanh tại thị trường quốc tế, mặt khác, doanh nghiệp và thiết chế tài chính quốc tế cũng được khuyến nghị phát hành trái phiếu xanh và triển khai đầu tư xanh tại Trung Quốc
 • Công nghệ và khoa học xanh: Văn bản mới nhất nhấn mạnh đến hoạt động nghiên cứu công nghệ và khoa học, bao gồm thúc đây nghiên cứu chung.
 • Tiêu chuẩn xanh: tài liệu “Quan điểm” cũng làm bật lên yêu cầu cần tham gia chủ động hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn xanh, cũng như tăng cường hệ thống tiêu chuẩn BRI cũng như công bố hệ thống tiêu chuẩn, hướng dẫn và nguyên tắc phù hợp với khung hệ thống quốc tế.

Pháp luật và tiêu chuẩn môi trường

Được xây dựng trên nền tảng những văn bản đã được ban hành trước đây, “Quan điểm” tái nhận mạnh đến sự cần thiết phải tuân thủ những quy định về bảo vệ môi trường của quốc gia tiếp nhận đầu tư. Tuy nhiên, trái ngược với nội dung tại tài liệu “Quan điểm” năm 2017, cũng như tương ứng với Hướng dẫn năm 2021 và 2022, văn bản mới ban hành khuyến nghị các doanh nghiệp tuân thủ những quy định chặt chẽ hơn của quốc tế và Trung Quốc liên quan đến vấn đề môi trường như yêu cầu về quản lý rủi ro môi trường. Các hiệp hội công nghiệp liên quan cũng được đề nghị xây dựng những bộ quy tắc hướng đến hoạt dộng bảo vệ môi trường đối với hoạt động đầu tư nước ngoài.

Yêu cầu đánh giá tác động môi trường (EIAs) áp dụng cho từng dự án cũng là một nội dung đáng chú ý khác trong tài liệu 2022. Điều 18 của “Quan điểm’ yêu cầu các bên liên quan xác định các rủi ro môi trường và triển khai EIA trước khi tiến hành các hoạt động xây dựng. Quy định đã nêu cũng phù hợp với nội dung của Hướng dẫn phát triển xanh cho các dự án BRI do BRIGC ban hành vào năm 2020.

Điều 18 cũng yêu cầu ban hành những hướng dẫn cho các ngành công nghiệp trọng yếu. Yêu cầu này được hình trên cơ sở quan điểm của BRIGC – tổ chức gần đây đã giới thiệu tài liệu Hướng dẫn đối với Đường cao tốc và đường sắt cũng như cho doanh nghiệp, thiết chế tài chính.

Ngoài ra, Điều 13 “Quan điểm” cũng đề xuất luật hóa hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp Trung Quốc khi họ đầu tư tại nước ngoài – thay đổi này được coi là rất quan trọng trong bối cảnh những văn bản ban hành trước đây chỉ “khuyến nghị’ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế về môi trường.

Thực hiện trách nhiệm

Tài liệu mới ban hành được xây dựng bởi bốn bộ cũng như cơ quan điều phối chính sánh BRI của Hội đồng nhà nước – điều đó cho thấy sự ủng hộ vững chắc của chính quyền cấp trương ương xứ Trung trong vấn đề môi trường tại Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Về các bên liên quan mà “Quan điểm” muốn nhắm tới, có thể nói, so với những văn bản ban hành trước đây, phạm vi của đối tượng chịu tác động lớn hơn nhiều, bao gồm cơ quan nhà nước trong lĩnh vực tài chính và giao thông. Bên cạnh đó, văn bản nêu trên cũng quy trách nhiệm cụ thể cho lĩnh vực tư nhân như các tổ chức tài chính, hiệp hội công nghiệp và doanh nghiệp.

Kết luận

Những nỗ lực liên tục của chính phủ Trung Quốc nhằm xanh hóa BRI là đáng ghi nhận. Liên quan đến những bước tiếp theo, chúng tôi mong đợi trọng tâm sẽ hướng về sự thiết lập và thực thi cơ chế điều hành đa bên ví dụ như đảm bảo sự tham gia của công chúng và thảo luận công khai về môi trường đối với các dự án BRI. Việc chi tiết hóa lộ trình thúc đẩy hạn chế rủi ro môi trường phát sinh từ các công trình hiện hữu cũng có tác động tích cực. Ngoài ra, việc thiết lập bộ hướng dẫn cho phát triển xanh đối với các dự án quan trọng tại nước ngoài cũng là yếu tố trọng tâm tại văn bản mới ban hành

Một lĩnh vực khác mà các bên liên quan có thể cân nhắc đưa vào các tai liệu hướng dẫn BRI chính là xây dựng cơ chế đảm bảo nợ cho khí hậu hoặc nợ cho chuyển đổi xanh thông qua cung ứng tài chính cho những giải pháp môi trường và hỗ trợ triển khai năng lượng tái tạo – một phương thức giúp giải quyết vấn đề khủng hoảng nợ tại nhiều quốc gia thành viên BRI.

Nhìn chung, “Quan điểm” là một tài liệu có tính bao quát và đầy tham vọng. Văn bản này sẽ cung cấp một định hướng chính sách rõ ràng nhằm xanh hóa hoạt động đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. “Quan điểm” được ban hành rất đúng thời điểm trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt sức ép từ biến đối khí hậu đến suy giảm đa dạng sinh học. Trong tương lại, có nhiều kỳ vọng khi cho rằng Trung Quốc, với tư cách một đối tác thương mại và tài chính của nhiều nền kinh tế đang phát triển có thể đóng vai trò trung tâm trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát thải các-bon thấp.

Nguồn: China Dilogue

Từ khóa: Trung Quốc, xanh, BRI, Quan điểm

Chuyên mục RCEP

Menu

Phân tích - Bình luận

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 

Lượt truy cập

006388609
Go to top