Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Hoạt động Hội nhập Kinh tế Quốc tếTrung tâm WTOTập huấnTrung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP. HCM tổ chức thành công khóa tập huấn: “Cập nhật quy định mới về quy tắc xuất xứ và các vấn đề về quy tắc xuất xứ đối với hàng nhập khẩu”

Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP. HCM tổ chức thành công khóa tập huấn: “Cập nhật quy định mới về quy tắc xuất xứ và các vấn đề về quy tắc xuất xứ đối với hàng nhập khẩu”

taphuan0806

Quang cảnh các doanh nghiệp tham gia lớp tấp huấn

Ngày 25/05 vừa qua, Trung t&a-;âm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP. HCđ&atildute; tổ chức Ng&agravnh o&a-;ông &o&aacutaCđ&a&agravoc to &ldp-q;Cập nhật quy định mới về quy tắc xuất xứ&a&agravnh các vấn đề về quy tắc xuất xứ đối vớiNg&agravng nhập kh&rdp-q;p, chc doanh nghi.n>

Việl&a&agravnNghThy địn31/n_201NĐ-CP;t quy địnchi t viếL lutn QBảl&y&aacutng>Hoới Thươni vc xuất xiNg&agravn &o&aacutaC&a&agravnTh o&a-;ônt tsph05/n_201TT-BCTnh o&aacutt hiệl vc; tnn>Ngà03/04/n_20;t quy địni vc xuất xiNg&agravn &o&aacuta. &O&a-;ônP &u&aacutcy x r&otildutei msphn hộu-du h mớm&a&agravnc doanh nghiệcCëa qg t&a-;âđ&o&aacutl&a&agravncơy tế sn xẠng nhnc xuất xt &i&aacuti đim tro ASE,ncơy tniNg&agravc xuấp khậ sn xẠng nhnc xuất xiNg&agravn &o&aacuta (REX) đối vớ cán nưan ưônl vi trop u o&a-;åp ktC Thươn &i&agravnưunđ&atilduti u tế annh tổCậ(GSP)n caaEU,ng c C/O troi msphị trườnh hợn đc b>Vi,nh cáb>Vipnh c&aacutpnn xnm glnhnc xuất xứ&a&agravnh tế&a&agravit xnh t.m>

Ngà, &O&a-;ônHoNg&agravn QuốHxu-nP &o&agravnGi c&aacutm s c&aacutt QBảl&y&aacutn, Hxua q TP. HCđ&atildutem xiới thiới về quy &i&agravnn kim aCC/On caahơa qHxua q,nh cán hộu-du cCëlưun&y&aacut đối vớC/OiNg&agravng nhập khng th&i&agravnh th,;n hộu-du,m&atilduteHS&a&agravnhrThgi c&aacutnp ai b c&aacutonn đếh cá; &e&a-;uc &i&aacutc xuất x(WOn,TC, LVC, RVC, Deí Mimis...).m>

h2em

 • Trung tâm WTh Hỗ tr; tổ chức thành côn hộ thả“T thông tic thị trườ vàơy tế to u tlnvi Thương mạh Hỗ trc doanh nghiệc xuấg nhập khẻ vvnhntxuu-na>
 • Hộ thả“T thông tic thị trườ vàơy tế to u tlnvi Thương mạh Hỗ trc doanh nghiệc xuấg nhập khẻ vvnhntxuu-na>
 • Hộn Ļa tro cáFTAs & Nhnơnlưuný ann trro chc doanh nghiứul">Trung tâm WT TP. HCM tổ chức thành côna lớp tập huả“Phòhiỗ Thương mạ-nh cônc v,"bo v t ngàns"bnnc xuấg>Hộn Ļa tro cáFTAs & Nhnơnlưuný ann trro chc doanh nghiứu-na>
 • h2em
 • Hội nhập quốc tphđốh hợcùro CônA TP. HCM tổ chứl>HộighThn: y Thị trườtàicnchínl>Việt Nul">Trung tâl>Hội nhập quốc tphđốh hợcùro CônA TP. HCM tổ chứl>HộighThn: y Thị trườtàicnchínl>Việt Nu-na>
 • Hội nhập quốc tul">Trung tâm WT thànphđố Hồ Chí MiCM tổ chức thành côna lớp tập huả: P Tháh lutnn ánextrh, chc doanh nghiỢ troh>Hội nhập quốc tu-na>
 • "> >
  hr;"

  h

  >frame/a>

  : cent n" style; margi; top1200px;> edulput nameSltWebg-kh';" ci-haameClickToURL(y(this.val);xt" sizeel1n" style" wid: 97%px;> ="opti edulpe id=edulpe id" value0">WEBLINK ="optipt>RI="opti " value="http:www.m-wiorg">World Trade Organisanctionm W) ="optiptRI="opti " value="http:www.e-aseaorg">Associanctioof Sayohe"lasAs gNanction ASE) ="optiptRI="opti " value="http:www.e/apeorg">Asia-Pacific Elecomic CooperanctionPEC) ="optiptRI="opti " value="http:www.euroci-mveaorg">Europe Ban amberoof Commerce in Viett n (EUROCHAMVE) ="optiptRI="opti " value="http:www.emci-mviett n.com">Americ Ban amberoof Commerce in Viett n (AMCHAMVIETNAM) ="optiptRI="opti " value="http:www.bam-wigov.veakC Thươn bìnH Hỗ trkỹ u tt nhuciai nhậm WT(B-m W) ="optiptRI="opti " value="http:mutrnhap.org.">Europe BaTrade Policy and Investcume Support Projulp ="optiptRI="opti " value="http:www.moitigov.veakB h C côn Thươ ="optiptRI="opti " value="http:www.nciapegov.veakỦy=" bn Quốcia về hợp táp-kic tp quốc t ="optiptRI="opti " value="http:www.vcaigov.veakC t QBảlýn, Cánextrh ="optiptRI="opti " value="http:www.vietradeigov.veakC tXThú;iếnn Thương mạ(Vietrade) ="optiptRI="opti " value="http:www.spsviett n.gov.veak Văphòn QuốciaSPSnl>Việt N ="optiptRI="opti " value="http:www.tbtveaorg"> VăphòTghiuc QBnđong lườy ttng lượ ="optiptRI="opti " value="http:www.lecgu-thuo.hociim Micity.gov.veakStrC côn Thươc thànphđ ="optiptRI="opti " value="http:www.haia q.hociim Micity.gov.veak, Hxua qc thànphđ ="optiptRI="opti " value="http:www.itpc.hociim Micity.gov.veak">Trung tâXThú;iếnn Thương mạ v Đầt tc thànphđ ="optiptRI="opti " value="http:www.hids.hociim Micity.gov.veakl>VinnNghghiên cỡ vp phát triểc thànphđ ="optiptRI="opti " value="http:www.e/trug-tm-wiveak">Trung tâm WTn caaVCCI ="optiptRI="opti " value="http:chhuo" bphacia.veakH Hỗ trc doanh nghiỢ chrunbáăphánh gin caaVCCI ="optiptRI="opti " value="http:www.hiepo-hc doag-nghiaveakHghiỢn hộD doanh nghiỢTP.HCM ="optiptRI="opti " value="http:www.ybatphccom.veakH HộD doanh Phânr nTP.HCM ="optiptRI="opti " value="http:www.ictawards.icttp-h.gov.veakG xui ThưrunCNTT-TT TP.Ồ CHÍ MINH ="optipt">: centiv>
  jQuery.noConflict(" ">jQuery(document).ready(functi (">jQue () ">jQuere="v#makeMeScrollabit").smoothDivScroll() manualnoCtinuousScrolling:nrue, : auScrollingMode: "onS"art", : auScrollingIcent" v:10 ; }); ; });"> stypt type="texcsspt" #makeMeScrollabit ="v.scrollabitA).r *() ="positionres_live}); ="display: bloc); ; float: lef mamarg: 0f padeadi: 0f -webgit-user-< stypt >>
  >">">">">
  p> a
  v> v> v> v> v>
  ">
  tabit b2 ord="0pg" style" wid: 100%;id">
  v> v
  < stypt
  004265247
  v> v> v> v> v>