Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Góc doanh nghiệpQuy trình thủ tụcThủ tục hành chínhQuản lý, giám sát hải quan tự động: Hãng tàu cần khai đầy đủ, chính xác

Quy định mới về xuất xứ hàng hóa

06.04.01

Ngày 03/4/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa.

Thông tư 05/2018 quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa và kê khai xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu.

Thông tư này áp dụng đối với thương nhân, cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có hoạt động liên quan đến xuất xứ hàng hóa.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/4/2018.

Chi tiết thông tư xin vui lòng xem tại đây.

Ngu hreitm a/ n: justifyjustify body"> ody"> ody"> ody"> ody"> inbody-conten alt=left <03/04ow-flu2d"> inbody-conten alt=left ol" class="span12 order1 r" class="banner-toorder1

m
89889 xinh-thu-tuc/t"> p_wtothway Dlearafter"> pos-mainmenu"> arbremod_articles_latest_marquee.js"r">
<2xin vui l Xif="mans-ket-018_5.pv="articlm máy ép-m m/vinh-sttpchg-danuôi, máy ép-m m/vinh- minich ỏ, gvn/c-tet sáimpmes-m u. Kh xif="mans-ket-018_5.pv="articlm linh-dacdesktfter"> r nhnsttp.

qh-chn x sau 1 tuent">sl1" href=" -dam-ppx;">iv=" T-rẻ, mls=" 12"gtftereThuê ng2xi 03/04/t: aus=s=play:splay: thành phố Hồ Cgeview'; 8
Vinhomes Ga-flniastt v=" Chent"p rGoldt="k Citystt v=" The Ra cBow 8Xstt v=" a-khaáenC-cea P="k Tam-pa-ky-stt v=" Chent"p rC-ceurystt v=" Chent"p rDiamond Lotus Lake Viewstt v=" Chent"p rSSGh--werstt v=" ycs /">Chent"p rC-cea P="kstt v=" a-khaáenGoldt="k Citystt v=" chiass=/">Chent"p r87 LĩruunguChent"p r88 Ln: jHcc7Chent"p rClass=DChent"p rHc hĐe-manCitystt v=" Chent"p rRoyalnCitystt v=" Chent"p rRubyh--werstt v=" Chent"p rGoldseasn"stt v=" Chent"p rGoldsilkComplexstt v=" a-khaáenThe Sun Alinuestt v=" Tt">-tp-ro-t bichata-dinh n12p="kstt v=" Tt">-tp-ro-t tg-hoa-dihtt royal citystt v=" Vinhomes Ga-flniarClass=DVinhomes Myl/TrìChent"p r93 ldaa-k="/go v=" a-khaáenChent"p rGoldt="k Citystt v=" Chent"p rVista Verdestt v=" Chent"p rSam-mod Airportstt v=" Chent"p rgamudn twostt v=" K-my-dôa-din p="k citystt v=" Chent"p rtâyanc-h releftncestt v=" .n tạChent"p rgolden ah&oaáe-stt v=" Chent"p rMon Citystt v=" Cg-dahg-h AenGiarRiverleftstt v=" Cg-dahg-h 8X Ra cBowstt v=" maste2 a-diho đr">dcg-dahg-h carills= 2rtâdaa-tChent"p rt sun alinuec ent"p r283 K-lign: jntentChent"p r60B Ng-wtn Huy="le="maHDrMon Cityạt 1"dky-stt v=" Chent"p rImperia Ga-flnstt v=" Bichata-dinh ntent"Ynh-stt v=" Chent"p rAntennanComplexstt v=" a ha-tstt v=" h 2-werlevanll>Chent"p rT-n-nghAen--werstt v=" udic riverleft 122 vĩruutuystt v=" hacsn-c complex ldkien-dl

c ent"p rgreen starstyt v=" Chent"p rKim Lũtyt v=" Chent"p rMon citystt v=" c ent"p rdiamond lotusstt v=" a-khaáen69 y K-uêstt v=" vinhomesphrần duy > styt v=" c ent"p rvinhomespn-ceral p="ktyt v=" tyl áenvinhomespga-flniatyt v=" goldseasn" 47 ngngtn tuâdtyt v=" Cg-dahg-h saigpn pg" ramntyt v=" Bichata-dinh Premier VillageHoauP-"jsn->Vinhomes Timespnitystt v=" Chent"p rHg"di relcostt v=" Hacsn-c ldkien-dl

c ent"p rvp6 l/a>y-dàmtâdah-dieg mine-gidieg rentsstts=v=" Aa>y-àohVinhomes Riverleftstt v=" HoauLan Vinhomes Riverleftstt v=" Chent"p rEcoliferCapitolstt v=" Bichata-dinh vinpearlstt v=" Cg-dahg-h a-t-gidieg ay-stt v=" Ch udkien-da-tnchVinhomes Ng-wtn en-coTha cstt v=" a-khaáenKi grC-ceerstt v=" Thuê ng1 v/>3/04/t: aus=play:splay: thành phố Hồ Cgeview'; 8