Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Góc doanh nghiệpHỏi đápTình hình cấm vận của Mỹ với Iran và tác động hoạt động thương mại của Việt Nam với Iran

Điều kiện để doanh nghiệp được lựa chọn áp dụng FTA hoặc miễn thuế

haiquanvietnam0404

Trước thắc mắc của DN Hàn Quốc về việc DN gia công có thể áp dụng FTA thay vì áp dụng miễn thuế hoặc áp dụng FTA và miễn thuế tùy thuộc vào loại hàng hóa trong cùng một hợp đồng hay không, Tổng cục Hải quan đã có trả lời về vấn đề này.

Về vấn đề DN thắc mắc, Tổng cục Hải quan cho rằng, Khoản 6 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK thì “Nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để gia công sản phẩm XK; sản phẩm hoàn chỉnh NK để gắn vào sản phẩm gia công; sản phẩm gia công XK” được miễn thuế XNK.

Trường hợp DN đăng ký tờ khai theo mã loại hình nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài thì sẽ được miễn thuế và phải thực hiện thủ tục hải quan, áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa NK để gia công cho thương nhân nước ngoài theo đúng quy định.

Trong trường hợp DN đăng ký tờ khai theo mã loại hình nhập kinh doanh, nếu hàng hóa NK đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại các Nghị định ban hành Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt thì được áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt.

Đồng thời, tại Điều 6 và Điều 8 Luật thuế XK, thuế NK quy định thuế suất ưu đãi được căn cứ vào hàng hóa thực tế XNK tại thời điểm tính thuế. Nếu DN đáp ứng được cả hai điều kiện áp dụng quy định tại Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và miễn thuế theo các trường hợp cụ thể quy định tại Luật thuế XK, thuế NK thì DN được quyền lựa chọn áp dụng FTA hoặc miễn thuế theo quy định pháp Luật thuế XK, thuế NK.

Trường hợp DN lựa chọn chính sách ưu đãi nào thì phải thực hiện các thủ tục hải quan tương ứng với sự lựa chọn của mình theo quy định pháp luật.

Ví dụ để được áp dụng thuế suất theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), Nghị định 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định hàng hóa NK phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định.

Nguồn: Báo Hải quan

Từ khóa: điều kiện, doanh nghiệp, lựa chọn, áp dụng, FTA, miễn thuế

Góc Doanh nghiệp

Menu

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Trang thông tin này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án BWTO    
004265247
Go to top