Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu

Thành viên WTO triển khai thực thi về nguyên tắc dịch vụ miễn trừ cho LDCs sau quyết định Bali

 

Service

Tại một cuộc họp cấp cao của Hội đồng Dịch vụ WTO vào ngày 05 tháng 2 năm 2015, các thành viên tập trung thảo luận về các biện pháp sẽ hỗ trợ sự tăng trưởng thương mại dịch vụ cho các nước kém phát triển (LDCs) bằng cách đưa ra ưu đãi đối với xuất khẩu dịch vụ của các nước này.

Đây là một bước quan trọng trong việc thực hiện quyết định gói Bali cho nước kém phát triển, với mục tiêu tăng cường sự hội nhập của họ vào thương mại dịch vụ thế giới.

Tại buổi làm việc, hơn 25 thành viên WTO đã công bố lĩnh vực dịch vụ và phương thức cung cấp từ các nước LDCs mà sẽ nhận được đối đãi.

Phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc WTO Roberto Azevedo nói "Điều quan trọng là chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ gói Bali đúng thời gian cam kết - và đặc biệt là các quyết định liên quan đến các quốc gia LDC. Quyết định về thực thi Dịch vụ miễn trừ LDC là một khía cạnh rất quan trọng. Xuất khẩu dịch vụ từ các nước kém phát triển đang gia tăng nhanh chóng, mặc dù thực tế là đang bắt đầu từ một cơ sở rất thấp. Chúng tôi có nhiệm vụ phải hỗ trợ sự tăng trưởng của ngành này. Tôi kêu gọi các thành viên ưu tiên công bố rõ ràng ưu đãi tiềm năng để cho các nhà cung cấp dịch vụ LDCs biết các lĩnh vực dịch vụ và phương thức mà có thể nhận được sự đối xử ưu đãi"

Đại sứ tại WTO của Hàn Quốc, Choi Seokyoung, báo cáo rằng đã có một "mức độ sẵn sàng cao" từ các nước phát triển và đang phát triển để tạo sự thuận lợi hơn trong đối xử với xuất khẩu dịch vụ từ nước kém phát triển so với các thành viên khác của WTO. Các thành viên cho biết đã giải quyết phần lớn các yêu cầu được đối xử ưu đãi trong lĩnh vực dịch vụ từ 74 nước kém phát triển.

Một số ưu đãi bao gồm: mở rộng quyền tiếp cận đối với di chuyển tạm thời của các doanh nhân (Mode 4) từ nước kém phát triển trong một loạt loại hình dịch vụ và ngành nghề; miễn phí thị thực cho doanh nghiệp lao động của nước kém phát triển; không áp đặt các nhu cầu kinh tế và kiểm tra thị trường lao động đối với các thành viên LDC; và kéo dài thời gian lưu trú cho các chuyên gia LDC trong các thị trường được cấp ưu đãi. Những ưu đãi này sẽ được thực hiện khi những thành viên đã hoàn thành quá trình phê chuẩn trong nước và đã có thông báo cho WTO.

Thành viên thông báo dựa trên một yêu cầu tập thể rằng do thành viên nhóm LDCs của WTO nộp vào ngày 21 tháng 7 năm 2014, trong đó họ chỉ ra các lĩnh vực và phương thức cung cấp các dịch vụ mà họ quan tâm.

Các dịch vụ thỏa thuận WTO, Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ, chỉ rõ rằng các thành viên không được phân biệt đối xử với các dịch vụ và các nhà cung cấp dịch vụ của các thành viên WTO khác (nguyên tắc tối huệ quốc). Miễn trừ dịch vụ LCD, được thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ VIII (MC8) vào năm 2011, cho phép các thành viên không phải là LDC cung cấp ưu đãi cho tất cả các nước kém phát triển tiếp cận nhiều hơn với thị trường của họ. Lần đầu tiên, quyết định này cho phép các thành viên WTO có quyền chệch khỏi nghĩa vụ tối huệ quốc của mình theo thỏa thuận dịch vụ.

Trước tình trạng còn thiếu vắng các thông báo về các ưu đãi cụ thể, các Bộ trưởng WTO quyết định tại Hội nghị Bộ trưởng lần thứ IX (MC9) tại Bali, Indonesia, tháng 12 năm 2013 để thực hiện các bước tiếp theo tiến hành các hoạt động thực thi miễn trừ.

Xây dựng năng lực thương mại dịch vụ cho LDCs

Tại các cuộc họp cấp cao, nhiều thành viên WTO đã đưa ra các sáng kiến hỗ trợ kỹ thuật khác nhau để cải thiện khả năng xuất khẩu dịch vụ LDC. Các sáng kiến bao gồm các chương trình đào tạo cho các nhà cung cấp dịch vụ LDC và hỗ trợ để nâng cấp cơ sở hạ tầng. Một số thành viên còn công bố sáng kiến mới và các biện pháp cụ thể.

Trong phần kết luận của mình, Choi Seokyounglưu ý rằng cuộc họp này là "một bước quan trọng hướng tới việc thực thi nguyên tắc miễn trừ, nhưng không phải là kết luận chính thức. Hôm nay chúng ta đã thể hiện sự đồng lòng trên con đường của một cuộc hành trình chung ".

Bộ trưởng Thương mại Bangladesh , Tofail Ahmed MP, nói về tiềm năng của lĩnh vực dịch vụ trước mục tiêu tăng trưởng của đất nước mình.

Trong bài phát biểu của mình, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã Uganda, Amelia Anne Kyambadde, cho biết: "Nếu chuyển thành các thông báo, nhiều người trong số chúng ta có thể giúp cho WTO có một bước tiến mạnh mẽ để đáp ứng với yêu cầu chung của chúng ta và đóng góp DDA cho các thành viên nghèo nhất". Uganda đang phối hợp với nhóm LDC WTO.

Các bước tiếp theo

Tổng giám đốc WTO sẽ tổng hợp kết quả cuộc họp và tổ chức một cuộc thảo luận về những vấn đề này với nhóm LDC vào ngày 18 tháng 2 tới. Các thành viên WTO sẽ đánh giá lại kết quả cuộc họp cấp cao này tại cuộc họp Hội đồng Dịch vụ tiếp theo vào ngày 19 tháng 3. Các thành viên đồng ý rằng các đoàn sẽ cố gắng thông báo ưu đãi trong thời gian sớm nhất có thể, và không muộn hơn ngày 31 tháng 7 năm 2015

Theo Tổ Chức Thương mại Thế giới - PT

Từ khóa: Thành viên WTO, nguyên tắc dịch vụ miễn trừ, LDCs, nước kém phát triển, gói Bali

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 mondialsolution

Trang thông tin này được thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật của dự án BWTO    
004586718
Go to top