Công ty cho thuê sân khấu tổ chức sự kiện uy tín tại Hà Nội. Công ty cho thuê backdrop uy tín tại Hà Nội - nhiều mẫu mã đẹp. Dịch vụ chữa tắc tia sữa tại nhà, cam kết hiệu quả 100%. Công ty cung cấp, cho Thuê người đại diện cưới hỏi toàn quốc.

Menu
Chuyên đềHiệp định đã ký kết

Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại

giam-dinh-hang-hoaHiệp định qui định không một bên tham gia kí kết nào có thể áp dụng biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIM) trái với điều III (nguyên tắc đối xử quốc gia) và điều XI (cấm các biện pháp hạn chế số lượng) của Hiệp định GATT.

Xem tiếp...

Hiệp định về việc áp dụng các biện pháp kiểm dịch động vật và thực vật

kiem-dichHiệp định ra đời nhằm cho phép các Chính phủ có quyền sử dụng các biện pháp kiểm dịch động thực vật, nhưng các biện pháp đó chỉ nên được áp dụng ở mức độ cần thiết để bảo vệ con người, vật nuôi hoặc cây trồng hay sức khỏe và không phân biện đối xử một cách tùy tiện và vô căn cứ giữa các thành viên khi có các điều kiện giống nhau hoặc tương tự.

Xem tiếp...

Phụ lục 1B: Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

thuong-maiHiệp định chung về thương mại dịch vụ quy định khung pháp lý liên quan đến các nghĩa vụ cơ bản áp dụng với tất cả các thành viên, các danh mục cam kết trên quy mô quốc gia bao gồm các cam kết cụ thể hơn về tiến trình tự do hóa và các phụ lục về các trường hợp đặc biệt liên quan đến từng ngành dịch vụ cụ thể.

Xem tiếp...

Phụ lục 1C: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ

so-huu-tri-tueVới mong muốn giảm bớt những lệch lạc và những trở ngại trong hoạt động thương mại quốc tế, lưu ý tới sự cần thiết phải thúc đẩy việc bảo hộ một cách có hiệu quả và toàn diện các quyền sở hữu trí tuệ, và bảo đảm rằng các biện pháp và thủ tục thực thi các quyền sở hữu trí tuệ không trở thành rào cản đối với hoạt động thương mại hợp pháp

Xem tiếp...

Biểu cam kết Dịch vụ

32-wtoNhư đã quy định tại đoạn 528 của Báo cáo của Ban công tác về việc gia nhập WTO của Việt Nam (WT/ACC/VNM/48), Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ  là kết quả đàm phán giữa Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các Thành viên WTO và là Phụ lục của Nghị định thư gia nhập của Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem tiếp...

Phụ lục 2: Thỏa thuận ghi nhận về các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc giải quyết tranh chấp

tranh-chapHệ thống giải quyết tranh chấp của GATT được xem như một trong những cơ sở cho trật tự thương mại đa phương.  Hệ thống này đã được củng cố và giản tiện hóa nhờ kết quả của những sửa đổi đã được phê chuẩn trong Hội nghị bộ trưởng rà soát giữa khóa tháng 12 năm 1988 ở Montreal.

Xem tiếp...

Thỏa thuận về các cam kết trong dịch vụ tài chính

thuong-maiCác nước tham gia Vòng đàm phán Uruguay đã được phép đưa ra các cam kết về dịch vụ tài chính theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (sau đây được gọi tắt là "Hiệp định") trên cơ sở một phương thức thay thế cho phương thức được qui định tại Phần III của Hiệp định.

Xem tiếp...

Phụ lục 3: Cơ chế rà soát chính sách thương mại - TPRM

chinh-sach-tmMục đích của cơ chế rà soát chính sách thương mại (“TPRM”) là nhằm làm cho các thành viên tuân thủ triệt để các quy tắc, nguyên tắc và cam kết được ghi nhận trong  các Hiệp định thương mại đa biên và  các Hiệp định thương mại nhiều bên khi các Hiệp định này có thể được áp dụng, nhờ đó hệ thống thương mại đa biên vận hành suôn sẻ hơn, đạt được sự minh bạch hơn và hiểu biết nhiều hơn về các chính sách và thực tiễn thương mại  của các thành viên.

Xem tiếp...

Quyết định về việc thành lập Ủy ban trù bị của Tổ chức thương mại thế giới

wtoXem xét đề nghị Thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (dưới đây gọi là “Hiệp định WTO” và  “WTO”) và Lưu ý đến mong muốn đảm bảo sự quá độ có trật tự chuyển sang WTO và hoạt động có hiệu quả của WTO kể từ ngày có hiệu lực.

Xem tiếp...

Quyết định về các vấn đề và mối quan tâm liên quan đến việc triển khai hiệp định

wtoLưu tâm về việc các quốc gia thành viên quan tâm đến sự tham gia ngày càng nhiều của các nước đang phát triển vào hệ thống thương mại đa phương và về sự cần thiết bảo đảm rằng hệ thống đó đáp ứng đầy đủ nhu cầu và lợi ích của tất cả các nước tham gia;

Xem tiếp...

Thư viện hội nhập

thu vien


phong ve thuong mai

Video

Link Website

Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field
Field

Liên kết

 

Lượt truy cập

005742984
Go to top